Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Świątniki Górne  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Świątniki Górne

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Świątniki Górne.

Mapa Geoportal Świątniki Górne
Mapa z granicą gminy Świątniki Górne

Dane urzędu

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górneul. K. Bruchnalskiego 36Świątniki Górne, 32-040

Tel: 12 2704030

Fax: 12 270-41-32

E-mail: umig@swiatniki-gorne.pl

Powiat: krakowski

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Świątniki Górne: 1206143

Witryna: www.swiatniki-gorne.pl

Władze lokalne: Burmistrz Małgorzata Dużyumig@swiatniki-gorne.pl

Aktualności z gminy Świątniki Górne

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Świątnik Górnych

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Świątniki Górne to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Świątniki Górne na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Świątnik Górnych, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Świątnik Górnych

Gmina Świątniki Górne w liczbach

Powierzchnia gminy Świątniki Górne*

20 km2

2363 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Świątniki Górne*

10 302 mieszkańców

859 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Świątniki Górne*

506 mieszkańców na km2

260 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Świątniki Górne

Geoportal Świątniki Górne prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Świątniki Górne

Jak powstał Geoportal gminy Świątniki Górne?

Geoportal Świątniki Górne powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Świątniki Górne, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Świątniki Górne umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Świątniki Górne

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Świątniki Górne?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Świątniki Górne;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Świątniki Górne;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Świątniki Górne;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Świątniki Górne;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Świątnik Górnych.
Informacje na Geoportalu Świątniki Górne

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Świątniki Górne?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Świątniki Górne;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Świątniki Górne;
 • Rejestr MPZP Świątniki Górne;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Świątniki Górne;
 • Mapa Topograficzna gminy Świątniki Górne;
 • Mapa Solarna gminy Świątniki Górne;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Świątniki Górne;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Świątniki Górne

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Świątniki Górne?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Świątniki Górne.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Świątniki Górne łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Świątnikach Górnych. W zależności od wybranej kompozycji mapy Świątnik Górnych zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Świątniki Górne, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Świątniki Górne oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Świątniki Górne. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Świątnik Górnych możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Świątnik Górnych. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Świątniki Górne. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Świątniki Górne.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Świątnikach Górnych.

  Geoportal gminy Świątniki Górne posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Świątniki Górne. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Świątnikach Górnych sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Świątniki Górne przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Świątnikach Górnych.

  W Geoportalu Świątniki Górne przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Świątniki Górne. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Świątnikach Górnych. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Świątniki Górne zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Świątniki Górne, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Świątniki Górne oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Świątniki Górne.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Świątniki Górne. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Świątniki Górne są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Świątniki Górne podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Świątniki Górne.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Świątnikach Górnych. W Geoportalu gminy Świątniki Górne udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Świątnikach Górnych wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Świątniki Górne.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Świątniki Górne. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Świątniki Górne dla mieszkańców

Geoportal Świątniki Górne jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Świątniki Górne. Na mapie Świątnik Górnych sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Świątniki Górne mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Świątniki Górne. Korzystając z map Geoportalu gminy Świątniki Górne w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Świątniki Górne są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Świątniki Górne dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Świątniki Górne dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Sprawdź Geoportale gmin sąsiednich

Może cię zainteresować