Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Świątniki Górne - sprawdź miejscowy plan gminy Świątniki Górne

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Świątniki Górne? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Świątniki Górne.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Świątniki Górne.

MPZP Świątniki Górne
Mapa MPZP gminy Świątniki Górne

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świątniki Górne. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Świątnikach Górnych.

Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

MPZP Świątniki Górne

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Świątniki Górne i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Świątniki Górne prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Świątnik Górnych. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Świątniki Górne.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Świątniki Górne i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Świątniki Górne obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Świątniki Górne z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Świątnik Górnych

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Świątnik Górnych

0

3 plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Świątniki Górne, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Świątniki Górne, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

2031 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Świątnik Górnych.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Świątniki Górne - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Świątniki Górne z podziałem na lata

Rejestr MPZP Świątniki Górne

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Świątniki Górne. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała Nr XXXIX/363/2021 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/347/2021 z 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i  gminy Świątniki GórneXXXIX/363/202115-12-2021
Uchwała Nr XXXVIII/347/2021 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świątniki GórneXXXVIII/347/202129-11-2021
UCHWAŁA Nr VII/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świątniki GórneVII/66/201526-5-2015

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Świątnikach Górnych?

Za prowadzenie rejestru MPZP Świątniki Górne odpowiada wójt/burmistrz gminy Świątniki Górne. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Świątniki Górne nie obowiązuje, to urząd gminy Świątniki Górne wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Świątnikach Górnych została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Świątniki Górne z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Świątniki Górne na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Świątnik Górnych. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Świątniki Górne!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Świątniki Górne