Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Świątniki Górne w liczbach

Geoportal Świątniki Górne
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Świątniki Górne

Świątniki Górne, gmina w województwie małopolskim, powiat krakowski.

Powierzchnia gminy Świątniki Górne wynosi 20 km2, zajmuje 2363 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Świątniki Górne zamieszkuje 10 302 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 859 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Świątniki Górne wynosi 506, jest 260 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Świątniki Górne. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Świątniki Górne prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Świątniki Górne.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Świątniki Górne: 202363
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Świątniki Górne: 0,63523
Lesistość w % w gminie Świątniki Górne: 13,91755
Ludność na 1 km2 w gminie Świątniki Górne: 506260
Liczba ludności ogółem w gminie Świątniki Górne: 10 302859
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Świątniki Górne: 10,5149
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Świątniki Górne: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Świątniki Górne: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Świątniki Górne: 8,57-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Świątniki Górne: 82,7-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Świątniki Górne: 141142
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Świątniki Górne: 4,7828
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Świątniki Górne: 104,8-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Świątniki Górne: 6601
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Świątniki Górne: 161014
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Świątniki Górne: 1 078,3105
Przedszkola bez specjalnych w gminie Świątniki Górne: 7343
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Świątniki Górne: 281,92141
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Świątniki Górne: 103,4292
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Świątniki Górne: 7,8103
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Świątniki Górne: 542412
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Świątniki Górne: 5 278-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Świątniki Górne: 5 245-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Świątniki Górne: 5 235-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Świątniki Górne: 97,2673
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Świątniki Górne: 28,71667
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Świątniki Górne: 92,6556
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Świątniki Górne: 57,4809
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Świątniki Górne: 98,7427
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Świątniki Górne: 19,31417

Źródłem danych statystycznych dla gminy Świątniki Górne jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Świątniki Górne, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Świątniki Górne. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.